Najczęściej zadawane pytania na temat dachówki ceramicznej RuppCeramika i in.

LOGO RUPP

Dlaczego dachówka o kolorze czerwonym może mieć różne odcienie w jednej dostawie?
Odpowiedź:
Dachówki ceramiczne są produktem naturalnym. Powstają w procesie wypalania gliny, która rzadko występuje w jednolitych złożach. Glina jest wrażliwa na niewielkie różnice temperatury jakie mogą się pojawić w piecu w trakcie wypalania. Proces przygotowania gliny i jej wypału jest tak opracowany, aby dachówki były przede wszystkim trwałe - nie nasiąkliwe i mrozoodporne.
Z tych powodów kolorystyka dachówek ma swoją cechą szczególną: w większości wypadków dachówki różnią się odcieniami między sobą w tej samej partii produkcyjnej. Dotyczy to głównie dachówek w kolorze naturalnym. Natomiast zmniejszenie różnic kolorystycznych osiąga się przez angobowanie powierzchni dachówek, oraz barwienie w masie dachówek. Dzięki procesowi barwienia w masie oraz angobowania klienci uzyskują dłuższą świeżość powłoki oraz lepszą stabilność koloru, zapewniającą jego powtarzalność. Nowy kolor umożliwia połączenie cech nowoczesnych produktów z tradycją kolorystyczną.


Czy w regionach o dużym zanieczyszczeniu powietrza można kryć dachy dachówką w kolorze czerwień naturalna?
Odpowiedź:
W regionach o dużym zanieczyszczeniu powietrza zaleca się stosowanie dachówek angobowanych. Dachówka w kolorze czerwieni naturalnej jest bardziej porowata w związku z czym łatwiej osadzają się na jej powierzchni zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu powodując jej szybsze zabrudzenie. Osadzające się zanieczyszczenia w postaci drobin ziemi (zwłaszcza od strony północnej) tworzą podłoże dla mchów.

Jak należy wzmocnić więźbą zaprojektowaną pod gonty lub blachą dachówko podobną, aby można było położyc na niej dachówką?
Odpowiedź:
Zastosowanie dachówek ceramicznych na dachu wymusza fachowe zaprojektowanie i wykonanie dachu. Oszczędności na rozmiarach elementów konstrukcji więźby dachowej przy zastosowaniu lekkich pokryć są fikcyjne i prowokują duże błędy wykonawcze. Dach według Polskich Norm musi wytrzymać obciążenia pochodzące z sumowania się nacisków wiatru i śniegu. Bardzo często więźby przeznaczone pod lekkie pokrycia nie uwzględniają wymogów tej normy i są za słabe.
Jest to szczególnie groźne przy zauważalnych już zmianach klimatycznych. Dodatkowo wymagania dotyczące termo izolacyjności dachów wymuszają zwiększanie wysokości krokwi ponad potrzeby wynikające z sił działających na dachy (dotyczy to głównie poddaszy mieszkalnych).

Jesteśmy na etapie wyboru pokrycia dachowego.
Co jest lepsze dachówki ceramiczne czy cementowe?

Odpowiedź:
Wybór pokrycia zawsze należy do Klienta, dlatego w tej chwili możemy przytoczyć tylko najważniejsze zalety dachówek ceramicznych: Bardzo dobra estetyka dachówki - podwyższają estetykę całego budynku. Ilość oferowanych wzorów i kolorów zadowoli każdego klienta. Tradycja - kupując dachówki ceramiczne, Klient nabywa wiedzą wielu pokoleń i narodów. Z dachówką nie ponosi się ryzyka jakie grozi przy pokryciach nie sprawdzonych w polskim klimacie. Są bardzo starym rodzajem pokrycia dachowego i w związku z tym są bardzo dobrze opracowane pod względem teorii i sposobów ich układania. Są jedynym pokryciem dachowym, które w Polsce objęte jest normami produkcyjnymi i wykonawczymi. Tylko na temat dachówki jest tak wiele publikacji dotyczących jej układania.
Relatywnie do swojej trwałości są bardzo tanie. Różnice kosztowe w stosunku do innych pokryć są niewielkie i nie odpowiadają różnicom w własnościach i zaletach. Trwałość dachówek jest niepodważalną (udowodnioną historycznie) zaletą wobec innych pokryć. Często popełnianym przez inwestorów błędem jest porównywanie cen pokryć, a tak naprawdę to najważniejsze są dla nich koszty całkowite przewidywanych inwestycji i efekty jakie osiągną za te pieniądze. Są to pokrycia, które wymagają zastosowania dużej grupy innych materiałów podwyższających koszt całkowity dachu przy prawidłowym ich ułożeniu.
W przeciwieństwie do nie fachowych poglądów, ciężkość pokrycia jest jego zaletą, a nie wadą. Dowiodły tego ostatnie wichury. Silny wiatr wywołuje z jednej strony dachu duże siły dociskające, a z drugiej jego strony zasysające. I ten sposób działania wiatru jest przyczyną dużo większych szkód na dachach pokrytych lekkimi materiałem. Pokrycia dachówkowe można łatwo reperować i modyfikować - wymienia się poszczególne sztuki.
Dachówki ceramiczne są produktem ekologicznym bazującym na naturalnych surowcach jakimi są: glina i woda. Wypala się je przy użyciu gazu ziemnego dającego najmniej szkodliwe spaliny. Po zużyciu nie wymagają rekultywacji i mogą być łatwo przetworzone. Jest bardzo dużo dobrze opracowanych kształtów dachówek oraz rodzajów powłok na nich stosowanych (ogromna kolorystyka).
W związku z tym można bardzo dobrze dobrać dachówkę do kształtu dachu i do kolorystyki budynku oraz do możliwości finansowych budującego.
Dachówki oferowane są w systemach zapewniających realizacją każdego typu dachu oraz umożliwiających spełnienie wszelkich funkcji dachów. Wszystkie akcesoria dodatkowe i dachówki specjalne są produkowane według tych samych zasad i metod co dachówki podstawowe. Dlatego ich obecność (niezbędna) na dachu tylko podwyższa estetyką dachu i budynku.

Czy z dachówek zakładkowych oferowanych przez RuppCeramiką można ułożyć "wole oko"?
Odpowiedź:
"Wole oko" to typ lukarny tradycyjnie spotykany na dachach krytych dachówką holenderką lub karpiówką. Wskutek rosnącego zainteresowania inwestorów dachami o bardzo skomplikowanych kształtach wykonywanych przy użyciu różnorodnych materiałów pokryciowych, zainteresowanie to przenosi się również na dachy wykonywane z dachówki zakładkowej.
Jeżeli lukarna typu "wole oko" ma być przykryta dachówkami zakładkowymi (z zamkami) to należy przestrzegań trzech podstawowych zasad:
1. Kąt pomiędzy krokwiami lukarny a krokwiami głównej połaci dachu
nie może przekraczać 12°
2. Stosunek wysokości lukarny do jej szerokości (u podstawy)
musi być mniejszy od 1/8
3. Łuk czołowy lukarny należy wytyczyć w sposób geometryczny
metodą klasyczną lub metodą 1

Czy należy deskować dach przed ułożeniem dachówki?
Odpowiedź:
O deskowaniu dachu powinien decydować architekt wykonujący projekt techniczny dachu. Decyzja o konieczności deskowania połaci dachowej powinna wynikać z określenia stopnia szczelności pokrycia dachowego wynikającego bezpośrednio z kąta nachylenia połaci dachu oraz zastosowanego rodzaju pokrycia.

Co oznacza termin angoba? Czy się różni pojęcie angoba
od angoby kwarcowej lub błyszczącej?

Odpowiedź:
Angobowanie jest nowoczesną metodą barwienia, polegającą na przygotowaniu mieszanki rozrzedzonej gliny używanej do produkcji dachówek oraz specjalnych barwników i naniesienia tej mieszanki w kabinie natryskowej na wysuszoną ale nie wypaloną jeszcze dachówkę.
Po wyschnięciu angoby dachówka jest wypalana co w efekcie daje barwną powłoką tworzącą homogeniczną całość. Angoby kwarcowe wykonywane są tą samą technologią co angoby tradycyjne dają jednak powierzchnię bardziej błyszczącą - nadając pokryciu zupełnie wyjątkowy i niepowtarzalny wygląd.

Czy dachówka angobowana jest pokryta angobą
na całej swojej powierzchni?

Odpowiedź:
Tradycyjna dachówka jest przed wypaleniem szkliwiona lub powlekana warstwą angoby (szlachetnej glinki nadającej kolor).
Wewnątrz pozostaje jednak w naturalnym odcieniu gliny. Tylko dachówki poddane procesowi barwienia w masie mają podobny kolor zarówno na wierzchu, jak i w środku. Takie rozwiązanie pozwala przez wiele lat zachowań harmonijną i intensywną kolorystykę dachu.

Co oznacza termin barwienie w masie? Czy wszystkie dachówki z oferty Lafarge Dachy są barwione w masie?
Odpowiedź:
Nowy sposób barwienia dachówek stosuje się w przypadku dwóch wersji kolorystycznych - brązowej oraz antracytowej dla dachówki Sirius. Technologia ta pozwala zwiększyć estetykę pokrycia dachowego poprzez zabarwienie masy glinianej. Tradycyjna dachówka jest przed wypaleniem szkliwiona lub powlekana warstwą angoby (szlachetnej glinki nadającej kolor). Wewnątrz pozostaje jednak w naturalnym odcieniu gliny.
Jeśli więc dachówki mają ciemną barwą, wszelkie uszkodzenia czy przecięte brzegi powstałe podczas obróbki dekarskiej (na przykład docinania dachówek przy koszach) są bardzo widoczne. Poddane procesowi barwienia w masie dachówki mają podobny kolor zarówno na wierzchu, jak i w środku. Ewentualne uszkodzenia mechaniczne i zarysowania na powierzchni dachówek także nie będą wpływać negatywnie na wygląd dachu. Takie rozwiązanie pozwala przez wiele lat zachowań harmonijną i intensywną kolorystykę dachu.
Proces barwienia w masie polega na dodaniu do gliny odpowiednich pigmentów mineralnych jeszcze przed uformowaniem dachówek. Proporcje i skład pigmentów są odmierzane bardzo precyzyjnie, aby uzyskać kolor bez obniżenia parametrów technicznych ostatecznego produktu.
Całość masy jest mieszana aż do momentu uzyskania jednolitej, plastycznej konsystencji. Po wycięciu odpowiedniego kształtu dachówki są suszone i pokrywane warstwą angoby. W końcowym etapie dachówka jest wypalana w piecu.
Dzięki właściwemu procesowi produkcji barwiona w masie dachówka Sirius jest bardzo odporna na działanie mrozu, ognia, promieni UV i zmiennych warunków atmosferycznych. Odpowiednia waga daje pokryciu wytrzymałość na silne wiatry.

Jak są mocowane dachówki na dachu?

Odpowiedź:
Dachówki ceramiczne mocowane są do łat za pomocą klamer metalowych lub śrub na dachach, które mogą być obciążone siłami ssącymi wiatru przewyższającymi wagę dachówek. Sposób mocowania określa się podając ilość mocowanych dachówek na metr kwadratowy pokrycia. Minimalna ilość mocowań przypadających na metr kwadratowy podawana jest przez producentów.
Ilość mocowań zależy od :
- kąta nachylenia połaci dachówek;
- strefy wiatrowej w której znajduje się budynek;
- obszaru połaci dachu, w którym znajduje się dachówka;
- od kształtu dachu;
- wysokości budynku mierzonej na kalenicy;
- rodzaju dachówki;
- typu konstrukcji dachu istotnego dla penetracji wiatru.
Bez względu na podaną przez producenta ilość niezbędnych mocowań należy mocowań każdą dachówką gdy:
- znajduje się na krawędzi szczytu dachu
lub na krawędzi innych stref brzegowych dachu;
- dach ma kąt nachylenia połaci powyżej 65­.
- jest to dachówka przystosowana do mocowania stopni i ław
kominiarskich oraz płotków przeciwśniegowych.
Zaleca się również mocowanie wszystkich gąsiorów na dachu.

Co oznacza pojęcie wentylacja dachu?
Odpowiedź:
Konstrukcja dachu spadzistego podlega stałym ruchom wywołanych wiatrem i w związku z tym, pokrycie musi być tak skonstruowane aby nie przenosiło naprężeń. Dlatego tak wiele trwałych i sprawdzonych historycznie pokryć składa się z elementów drobnowymiarowych układanych na zakład, umożliwiających niewielkie wzajemne przesuwanie się elementów. Bardzo ważne jest również i to, że dzięki zakładom umożliwiającym wymianą powietrza, pokrycia tego typu dają się łatwo przewentylowań. Oczywiście zakłady w drobnowymiarowych pokryciach dachów spadzistych mogą być penetrowane przez deszcz lub drobny śnieg niesiony bardzo silnymi wiatrami. To zjawisko jest jednak skutecznie eliminowane przez warstwą wstępnego pokrycia dachu, która jednocześnie powinna umożliwiań wyparowanie wilgoci wewnętrznej.
Niewątpliwie do najlepiej sprawdzonych historycznie pokryć dachowych należą dachówki. Ich stały rozwój techniczny doprowadził do uzyskania kształtów, dzięki którym doskonale odprowadzają z opadów atmosferycznych. Wśród wielu rodzajów dachówek, ceramiczne dachówki tłoczone posiadające zamki boczne i czołowe, najlepiej radzą sobie z problemem przewiewania. Odporność określonego typu dachówki na opady uzależniona jest od jej kształtu (zamków i powierzchni) oraz od kąta nachylenia połaci dachowej. Czym mniejszy jest kąt, tym łatwiej dachówka jest przewiewana. Dla każdego modelu dachówki można określić optymalny kąt nachylenia połaci dachowej, przy którym dachówka ta osiąga zalecaną odporność na opady atmosferyczne.

Czy przy każdym kącie nachylenia można układań dachówki ceramiczne?
Odpowiedź:
Każdy model dachówki ceramicznej oferowany przez firmą Lafarge Dachy jest badany w tunelu aerodynamicznym w celu określenia najmniejszego zalecanego kąta połaci dachowej dla danego modelu.
Wyznaczenie tego kąta nie oznacza, że dachówek tych nie można układań na połaciach o mniejszym kącie nachylenia. Przy wykonaniu dodatkowych uszczelnień warstwy wstępnego pokrycia możliwe jest układanie dachówek na połaciach o niższym spadku. Wartość najniższego zalecanego kąta pochylenia połaci dla danej dachówki określana jest dla dachu, pod którym poddasze nie jest wykorzystywane dla celów mieszkalnych, a jego konstrukcja nie musi spełniać żadnych podwyższonych wymagań. Dla takiego dachu, którego kąt nachylenia połaci jest nie mniejszy od zalecanego pochylenia, dachówka stanowi dostateczną osłoną nawet bez warstwy wstępnego pokrycia.
Podwyższone wymagania izolacyjności wystąpują gdy:
- nachylenie połaci dachu jest mniejsze od zalecanego przez producenta pokrycia,
- budynek znajduje się w strefie o trudnych warunkach klimatycznych,
czyli o podwyższonej sile wiatrów lub ilości opadów,
- poddasze wykorzystywane jest dla celów mieszkalnych,
- dach ma konstrukcją zwiększającą wymagania: długie krokwie,
dodatkowe instalacje np. wymienniki lub kolektory cieplne,
skomplikowany kształt np. lukarny, lub dużą ilość załamanych połaci,
- inwestor lub lokalne prawo narzucają specjalne warunki dla budynku.

Co oznacza pojęcie kąt nachylenia dachu?
Odpowiedź:
Znaczący wpływ na wielkość obciążeń spowodowanych działaniem wiatru ma kąt nachylenia połaci dachowej. Czym jest on mniejszy tym siły ssące wiatru są większe. Przekonało się o tym wielu właścicieli dachów płaskich. Dachy spadziste mają najmniejsze pochylenie 10° i od tej wartości aż do 30° występują najsilniejsze obciążenia wiatrowe.
W tym zakresie nachylenia waga pokrycia ma największe znaczenie. Czym pokrycie jest cięższe tym bezpieczniejsze i wymaga mniej mocowań. Przy pochyleniach powyżej 55° występują najmniejsze siły ssące, ale z powodu łatwości zsunięcia się dachówki od 65° pochylenia połaci należy mocowań wszystkie dachówki.

Co oznacza pojęcie strefy wiatrowe w odniesieniu do pokrycia dachowego?
Odpowiedź:
Podział Polski na strefy wiatrowe powinien być wykonany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wg zaleceń polskiej normy PN-77/B-02011. Obciążenia wywołane oddziaływaniem wiatru zwiększają się w miarę wzrostu numeracji stref. Najbardziej narażone na działanie wiatru są obszary nadmorskie oraz górzyste i tam należy szczególnie starannie dobierać mocowanie dachówek. Natomiast z moich doświadczeń wynika, że w pasie nadmorskim warto zwiększyć ilość mocowanych dachówek w stosunku do ilości zalecanej dla przynależnej im strefy II. W wysokich partiach gór należy mocowań wszystkie dachówki lub starannie przeprowadzić obliczenia stosując się do zaleceń normy PN-77/B-02011.
W takich miejscach można wykorzystać zaletę dachówek ceramicznych, które w wersji zakładkowej mają dużo miejsca na dwóch zamkach gdzie można zastosować odpowiednio zaprojektowane klamry zapewniające bezpieczeństwo.

Jakie jest powiązanie między typem konstrukcji dachu a działaniem wiatru?
Odpowiedź:
Ze względu na sposób działania wiatru rozróżnia się dwa typy konstrukcji wewnętrznej dachów: konstrukcje zamknięte i konstrukcje otwarte.
Jest to podział nie funkcjonujący w Polsce, bardzo ściśle związany z tematyką FWK (folii wstępnego krycia) i stopni szczelności warstw wstępnego krycia dachów spadzistych i wymaga odrębnego omówienia, ale jednocześnie łatwo jest go określić intuicyjnie.
Konstrukcje zamknięte to :
- wszystkie poddasza użytkowe z nie przepuszczającym
powietrza obłożeniem wewnętrznym ;
- wszystkie zawierające warstwą wstępnego krycia o szczelnych łączeniach;
- konstrukcje uszczelnione paroizolacją z ciepłymi FWK nie klejonymi na zakładach ale usztywnionymi warstwą termoizolacji.
Natomiast konstrukcje otwarte to:
- wszystkie poddasza nieużytkowe bez warstwy wstępnego krycia;
- wszystkie zawierające FWK nie klejone na łączeniach
i bez usztywniającej warstwy termoizolacji stykającej się FWK;
- więźby z przestrzeniami stworzonymi przez filary lub słupy np. ganki, wiaty itp.

Czy możliwa jest wymiana kilku dachówek na dachu, bez zdejmowania całego pokrycia dachowego?
Odpowiedź:
Jest to zawsze możliwe, gdyż właśnie jedną z głównych zalet dachówek, jest to, że można wymieniań pojedyncze sztuki bez wymiany całego pokrycia dachowego.

Co to jest system przeciwśniegowy i po co się go stosuje?
Odpowiedź:
System przeciwśniegowy zabezpiecza przed zsuwaniem się pokrywy śnieżnej z dachu. Zsuwający się z dachu śnieg może doprowadzić do oberwania rynien dachowych oraz może stanowić zagrożenie dla ludzi poruszających się wzdłuż budynku, wychodzących lub wchodzących do niego. Zsuwający się śnieg może także uszkodzić parkujące przy budynku samochody.
Na produkowany przez RuppCeramika system przeciwśniegowy składają się ze specjalnie zaprojektowanych dachówek do których można zamocowań bale drewniane lub aluminiowe płotki przeciwśniegowe.

Co to jest system komunikacji po dachu i po co się go stosuje?
Odpowiedź:
System komunikacji po dachu służy do bezpiecznego dojścia do kominów. W skład systemu produkowanego przez RuppCeramikę wchodzą specjalnie zaprojektowane dachówki wykonane z aluminium do których montuje się stopnie lub ławy kominiarskie.

Jaka jest rola folii dachowych na dachu ?
Odpowiedź:
Folie stosowane na dachu dzielimy na dwa rodzaje:
1. Folie paroprzepuszczalne
2. Folie paroizolacyjne
Folie paroprzepuszczalne układane na górze krokwi stanowią warstwą wstępnego krycia zabezpieczającą elementy więźby dachowej oraz termoizolacji przed skroplinami, wiatrem oraz kurzem.
Folie paroizolacyjne montowane od dołu krokwi (na warstwą termoizolacji) zabezpiecza elementy konstrukcji więźby dachowej oraz termoizolacji przed działaniem od wewnątrz ciśnienia pary wodnej.

Jakie są zalecane wymiary łat i kontrłat dla dachów krytych dachówką?
Odpowiedź:
Wymiary łat i kontrłat uzależnione są od długości oraz rozstawu osiowego krokwi. Tak jak inne elementy konstrukcyjne budynku ich wymiar powinien być określony przez projektanta.