MEADRAIN Solution

Odwodnienia liniowe MEA®DRAIN Solution PG
MEA jako jedyny producent oferuje system MEADRAIN Solution PG

1Innowacyjna otwarta konstrukcja korpusu z opatentowanym profilem grzebieniowym. Korytko jest całkowicie pozbawione elementów ruchomych i wrażliwych na korozję. Wypełnia wytyczne zawarte w normach w zakresie ruchu wózków inwalidzkich i rowerów.

1System PG 1000-3000 o wysokości budowlanej tylko 5 cm, dostępny jest w trzech szerokościach budowlanych:
PG 1000 - 10 cm; PG 1500 - 15 cm; PG 3000 - 30 cm

Obszar zastosowania: garaże, parkingi i hale przemysłowe, klasa obciążenia A15-C250


1Korytko przejazdowe PG Special do stosowania na wjazdach przez drogowe ścieki betonowe, klasa obciążenia A15-D400

 
Odwodnienia liniowe MEA®DRAIN Solution VF/EF

1Idealne rozwiazanie do realizacji projektów w szczególnych miejscach, takich jak np. garaże podziemne
Klasa obciążenia A15-C250

Niska wysokość budowlana: 6 cm lub 8cm
Krawędź korytek ze stali ocynkowanej (VF) lub ze stali nierdzewnej (EF)

1

Szeroka gama rusztów przykrywających dostępna jest w różnych wzorach. Ruszty mocowane tradycyjnie śrubowo lub innowacyjnie zabezpieczeniem ClipFix®

 
Odwodnienia liniowe MEA®DRAIN Solution ENF

1Koryta o niewielkiej wysokości budowlanej 10 cm przeznaczone do montażu na obszarach dużych obciążeń np. terminale przeładunkowe, hale przemysłowe itp., gdzie należy uwzględnić niewielką wysokość montażową.

Krawędź korytka wykonana z żeliwa.

1

 

Szeroka gama rusztów przykrywających ze stali ocynkowanej i z żeliwa, dostępnych z mocowaniem:
- ClipFix® w klasie obciążenia A15-C250
- PROFIX® w klasie obciążenia C250-F900

 
Odwodnienia liniowe MEA®DRAIN Solution Top Slot

1System korytek szczelinowch Top Slot.przeznaczony jest na obszary gdzie walory estetyczne odgrywają dużą rolę - wąska szczelina nakładki tworzy wyraźną i dyskretną fugę w nawierzchni.

Nakładki są dostępne ze szczeliną umieszczoną centralnie, do odwadniania np. powierzchni brukowanych lub w wariancie bocznym, do odwadniania przy elewacji.
Nakładki Top Slot dostępne są ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej (klasa A15-C250)