MEADRAIN Traffic

Odwodnienia liniowe MEA®DRAIN Traffic D
1

System został specjalnie opracowany do stosowania na drogach komunikacyjnych: autostrady, drogi szybkiego ruchu oraz na powierzchniach eksploatacyjnych lotnisk, które stawiają szczególne wymagania przed systemami odwodnień. Są w stanie przejmować duże obciążenia dynamiczne, spowodowane szybko poruszającymi się ciężkimi pojazdami

1Korytka wykonane w całości z polimerobetonu o dwóch średnicach nominalnych (D1000/D2000) i różnych wysokościach oraz kompletny zestaw akcesoriów. Korytko jest dopuszczone do odwadniania wzdłużnego i poprzecznego dróg szybkiego ruchu i autostrad dla klas obciążenia od D 400 do F 900.

System MEA®DRAIN Traffic D 1000/2000 oferuje trzy warianty spadku oraz możliwość tworzenia wielu kombinacji.

 

Odwodnienia liniowe MEA®DRAIN Traffic MEAKERB

1Element odwadniający i krawężnik w jednym to MEAKERB. Ta inteligentna kombinacja stwarza wiele możliwości zastosowania - począwszy od autostrad, a skończywszy na strefach ograniczonego ruchu i parkingach.

System MEAKERB zawiera wszystko, co jest potrzebne: elementy standardowe, elementy do kształtowania łuków, krawężniki wpuszczane do konstruowania wjazdów oraz kompletny zestaw akcesoriów.

System jest dostępny w wersji jedno- i dwuczęściowej. Wersja jednoczęściowa przeznaczona jest do stosowania w obszarze występowania obciążeń w klasie obiążenia D 400, natomiast wersja dwuczęściowa w klasie C 250.